คนเพชรบุรี ปฏิบัติธรรม ได้ที่..สำนักปฎิบัติธรรม..ศิริธรรมถ้ำชี ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ติอต่อ อ.ปิยะวรรณ โทร.081-5888792

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดผาณิตาราม


ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดผาณิตาราม
ต.เทพราช  อ.บ้านโพธิ์  ฉะเชิงเทรา 24140
 โทรศัพท์  038-131811  โทรสาร 038-131801                นับตั้งแต่พุทธศักราช 2527 ครั้งแรกที่การอบรมพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตร 8 วัน 7 คืน เกิดขึ้น ณ หอสวดมนต์ของวัดผาณิตาราม โดยคุณแม่สิริ กรินชัย เป็นผู้อำนวยการสอนด้วยตนเอง จนกระทั่งวันนี้ วันที่วัดผาณิตารามได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
        

   การเติบโตของงานปฏิบัติธรรมเป็นไปโดยลำดับด้วยการสนับสนุน เอาใจใส่ของท่านพระครูธรรมประยุต เจ้าอาวาสวัดผาณิตาราม และความร่วมแรงร่วมใจของญาติโยมลูกโยคีของคุณแม่ ทำให้การปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุขมีเพียง 1 ครั้งในปีพุทธศักราช 2527 เพิ่มขึ้นเป็น 8 ครั้งในปีปัจจุบัน


            ในขณะเดียวกันเพื่อให้เพียงพอในการรองรับจำนวนผู้ปฏิบัติ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดผาณิตารามจึงเกิดขึ้น ในลักษณะของศาลาปฏิบัติธรรมทรงไทยขนาดใหญ่ที่งดงาม และเหมาะสใกับบุคคลทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีศรัทธาตั้งใจจะศึกษาความลึกซึ้ง วิจิตร ปราณีต ในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบและยังคงความทันสมัยอยู่เสมอตลอดระยะเวลาสองพันห้าร้อยกว่าปี


        และด้วยความศรัทธา ลูกโยคีทั้งหลายได้ร่วมใจกันสร้างพระพุทธวิสุทธิ (พระ-พุฒ-ทะ-วิ-สุด-ทิ) พระพุทธรูปหินอ่อนประจำศาลาปฏิบัติธรรม ซึ่งนับได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นจากศรัทธาของลูกโยคีผู้ปฏิบัติโดยแท้ นอกจากนั้นยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุสำหรับบรรจุในพระเกตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนที่ได้ร่วมใจกันปฏิบัติ เพื่อเป็นพุทธบูชา            ปัจจุบันนอกจากหลักสูตรพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยคุณแม่สิริ กรินชัยแล้ว ยังมีการปฏิบัติธรรมหลักสูตรพิเศษ หลักสูตรสำหรับเยาวชนและหลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่จัดขึ้นสำหรับสถานศึกษา หน่วยราชการ และผู้สนใจอยู่อยางสม่ำเสมอตลอดทั้งปีอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้รองรับบุคคลในกลุ่มต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา นำความคิดสันติสุขมาสู่ตนเองและสังคมประเทศชาติสืบไป

 


วิปัสสนากรรมฐาน
การอบรมพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย


     การอบรมพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย เป็นโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสี่  ที่ก่อตั้งขึ้นโดยคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ซึ่งได้ดำเนินการสอนมากว่า 50 ปี    โดยเริ่มจากการสอนที่บ้านตนเอง ต่อมาจึงขยายผลไปยังสถานที่ต่างๆ       ในปัจจุบันงานได้ขยายตัวกว้างมากขึ้น เนื่องจากมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมเพิ่มมากขึ้นทุกปี ท่านจึงมอบหมายให้วิทยากรที่ไว้วางใจ  ทำการสอนแทนภายใต้หลักสูตรที่ท่านได้วางระบบไว้ ผู้เข้ารับการอบรมจะใช้เวลาในการเรียนรู้ และศึกษาสภาวะที่เกิดขึ้นทางกายและใจ เพื่อความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่ปรากฏตามความเป็นจริง  สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน   พัฒนาชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น ดำเนินชีวิตที่ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น นำสันติสุขให้ครอบครัว สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมให้สันติสุขได้ในที่สุด


        การอบรมนี้จะรับผู้สมัครตั้งแต่อายุ 17 ปีขึ้นไป  สำหรับเดือนใดที่ตรงกับการปิดภาคเรียน จะรับสมัครเฉพาะผู้ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่อายุเกิน 17 ปี    ซึ่งกำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และมีเวลาเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน ให้มีโอกาสสมัครได้เพิ่มขึ้น
         


        " ตั้งชื่อเองนะคะ ว่าเออเค้าพัฒนากันแต่บ้านเมือง ถนนหนทางสวยงาม ทำไมเราไม่พัฒนาจิตกันบ้าง งานของเรานี่มันก็เหมือนการพัฒนาเหมือนกัน ควรใช้คำว่าพัฒนาจิต แม่ก็เลยตั้งชื่อว่า การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ใช้ชื่อนี้ตั้งแต่วันนั้นมา "

การอบรมพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย............................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรอกชื่อที่อยู่ตรงนี้ครับ

บทความที่ได้รับความนิยม