คนเพชรบุรี ปฏิบัติธรรม ได้ที่..สำนักปฎิบัติธรรม..ศิริธรรมถ้ำชี ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ติอต่อ อ.ปิยะวรรณ โทร.081-5888792

วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดป่าธรรมสุข


วัดป่าธรรมสุข

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี

เลขที่ 90 หมู่ 9 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จันทบุรี 22160

โทร.: 03-948-6307 โทรสาร 03-948-6307
เว็บไซต์: http://www.watpathummasuk.com/


อีเมล : watpathummasook@hotmail.com
เจ้าสำนัก พระปลัดปรีชา วีรธมโม     วัดป่าธรรมสุข ล้อมรอบด้วยป่าเขาน้อยใหญ่ ทั้งป่าไม้เบญจพรรณที่ปลูกขึ้นใหม่ และสวนยาง สวนผลไม้นานาชนิด


      วัดตั้งอยู่ห่างจากถนนสุขุมวิท 4 กม. จึงเป็นสถานที่ๆ เงียบสงบ มีที่พัก และห้องน้ำสะดวกสบาย ผู้คนไม่พลุกพล่าน เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมเจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด


§ นายสุทิตย์ สายสุวรรณ โทร.089-025-2774กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี


§ 2-8 กุมภาพันธ์ (7 คืน 8 วัน)


§ 25-29 มีนาคม (อบรมเยาวชน)


§ 1-15 เมษายน (บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน)


§ 24-31 พฤษภาคม (7 คืน 8 วัน)


§ 5-12 สิงหาคม (7 คืน 8 วัน)


§ 1-8 ตุลาคม (7 คืน 8 วัน)


§ 18-28 ธันวาคม (7 คืน 8 วัน)ประวัติโดยย่อ "วัดป่าธรรมสุข"

     "วัดป่าธรรมสุข" ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐ หมู่ ๙ ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี แรกเริ่มเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๓๗ นางทองสุข ชื่นบาน อายู ๗๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๙/๑ หมู่ ๙ ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เป็นเจ้าของที่ดินจำนวน ๑๓ ไร่ ๘๙ ตารางวา พร้อมด้วยบุตร-ธิดา ประกอบด้วย


1. แม่ชีอรุณ ชื่นบาน


2. นางสาวประนอม ชื่นบาน


3. พระปลัดปรีชา วีรธมฺโม


4. แม่ชีปราณี ชื่นบาน


5. นางพรรณี (จันทมาศ) ชื่นบาน


6. นายณัฐพนธิ์ ชื่นบาน


     ได้มีจิตศรัทธาอันแรงกล้าพร้อมใจกันมอบที่ดินจำนวนดังกล่าวเพื่อสร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรม โดยใช้ชื่อว่า "สำนักปฏิบัติธรรมสวนวิสุทธิธรรมสุข" โดยมี พระปลัดปรีชา วีรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดพนมพนาวาส จ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานที่ปรึกษาดำเนินการสร้าง ซึ่งในปีเดียวกันนั้นเอง นางทองสุข ชื่นบาน ได้ถึงแก่กรรมลง ความร่มรื่นของต้นไม้หลากหลายพันธุ์     จากนั้นพระปลัดปรีชา วีรธมฺโม ได้ให้พระสงฆ์ในสังกัดของท่านมาจำพรรษาที่ "สำนักปฏิบัติธรรมสวนวิสุทธิธรรมสุข" จนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๐ พระปลัดปรีชา วีรธมฺโม จึงได้สละตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพนมพนาวาส จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อมาดำเนินการวางรากฐานและพัฒนา "สำนักปฏิบัติธรรมสวนวิสุทธิธรรมสุข" ให้สามารถจัดตั้งเป็นวัดได้โดยสมบูรณ์ต่อไป


     ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๓ กรมการศาสนา โดยความเห็นชอบของกระทรวงศึกษาธิการ และมหาเถรสมาคม ได้มีหนังสืออนุญาตให้สร้าง "สำนักปฏิบัติธรรมสวนวิสุทธิธรรมสุข" เป็นวัดได้ โดยได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๓ มีบุตร-ธิดาของนางทองสุข ชื่นบาน และประชาชนทั่วไปที่มีความศรัทธาเลื่อมใส ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกสร้างถาวรวัตถุขึ้นบนพื้นที่แห่งนี้ตามสมควร     จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๔๔ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศเรื่องการตั้งวัดในพระพุทธศาสนา ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมคม ให้เป็นวัดมีนามว่า "วัดป่าธรรมสุข" ลงประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔


     ในปีถัดมา พ.ศ.๒๕๔๕ เจ้าคณะตำบลนายายอาม มีคำสั่งที่ ๑/๒๕๔๕ แต่งตั้งรักษาการณ์แทนเจ้าอาวาส "วัดป่าธรรมสุข" โดยได้แต่งตั้งให้ พระปลัดปรีชา วีรธมฺโม อายุ ๔๘ ปี พรรษา ๑๘ วิทยฐานะ น.ธ. เอก สังกัดวัดพนมพนาวาส จ.ฉะเชิงเทรา เป็นผู้รักษาการณ์แทนเจ้าอาวาส "วัดป่าธรรมสุข" สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๕

กุฏิรูปทรงต่างๆภายในวัด     ในปีเดียวกันนี้เอง เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ได้แต่งตั้งให้ พระปลัดปรีชา วีรธมฺโม รักษาการแทนเจ้าอาวาส "วัดป่าธรรมสุข" ให้ดำรงตำแหน่งเป็น "เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมสุข" ในใบตราตั้งเจ้าอาวาสที่ ๒/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๕ และมีนายสิทธิพล สร้อยระย้า เป็น ไวยาจักรของวัดป่าธรรมสุข


     "วัดป่าธรรมสุข" ได้มีความเจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับ ด้วยศรัทธาของประชาชนในพื้นที่ และต่างจังหวัดทั่วไป เพราะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ตลอดจนประชาชนผู้มีความสนใจและเลื่อมในในการปฏิบัติธรรม ซึ่งได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี และมีการจัดการเข้าอยู่ "ปริวาสกรรม สำหรับพระภิกษุ" เป็นประจำทุกปี โดยยึดเอาการสอบสนามหลวงเป็นหลัก คือ หลักจากการสอบนักธรรมสนามหลวงเสร็จสิ้น ๓ วัน จึงจัด "ปริวาสกรรม"


     ครั้นต่อมา พระปลัดปรีชา วีรธมฺโม เจ้าอาวาส "วัดป่าธรรมสุข" ได้เข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร "โครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข" ของ คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ณ วัดพระธาตุทรายทอง จ.ลำพูน บ้านกรินชัย จ.นครราชสีมา และ วัดเชิงเลน จ.นนทบุรี หลายครั้ง จนกระทั่งเข้ารับการอบรมเป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การเข้ารับการอบรมดังกล่าวทำให้ท่านได้เล็งเห็นว่า หลักสูตรของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามและมีความสันติสุขได้จริง จึงได้ปรึกษากับ อ.กาบแก้ว (กรินชัย) ไชยะบุรินทร์ และ อ.ชลัช เกตุสิงห์ เพื่อดำเนินการจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร "โครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข" ของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ณ วัดป่าธรรมสุข เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖ โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย อ.กาบแก้ว (กรินชัย) ไชยะบุรินทร์ และคณะวิทยากร ลูกโยคีผู้ที่เข้ารับการอบรม ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงส่วนราชการ อาทิ ที่ว่าการอำเภอนายายอาม เทศบาลตำบลนายายอาม รพ.นายายอาม ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานอบรมดังกล่าว จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


การเดินจงกรม การฟังธรรมบรรยาย เเละ การนั่งสมาธิ กิจกรรมหลักในการอบรม

     ปัจจุบัน "วัดป่าธรรมสุข" ได้จัดงานอบรม วิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร "โครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข" ของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีละหลายครั้ง ผู้ที่สนใจสามารถเลือกเข้ารับการอบรมได้ตามความเหมาะสม

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

พระปลัดปรีชา วีรธมฺโม โทร. ๐๘๑-๙๔๖๔๙๗๖, ๐๓๙-๔๘๖-๓๐๗
อ.พิเชษฐ ฤทธิรณยุทธ (อ.อ๊อด) โทร. ๐๘๑-๘๕๑-๔๑๕๓

กำหนดการ วิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร "พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข"

ของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย

ณ วัดป่าธรรมสุข ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓

๑...วันที่ ๒-๘กุมภาพันธ์ (๗ คืน ๘ วัน)

๒...วันที่ ๒๕-๒๙มีนาคม (อบรมเยาวชน)

๓...วันที่ ๑-๑๕เมษายา (บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน)

๔...วันที่ ๒๔-๓๑พฤษภาคม (๗ คืน ๘ วัน)

๕...วันที่ ๕-๑๒สิงหาคม (๗ คืน ๘ วัน)

๖...วันที่ ๑-๘ตุลาคม (๗ คืน ๘ วัน)

๗...วันที่ ๑๘-๒๕ธันวาคม (๗ คืน ๘ วัน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

พระปลัดปรีชา วีรธมฺโม โทร. ๐๘๑-๙๔๖๔๙๗๖, ๐๓๙-๔๘๖-๓๐๗


อ.พิเชษฐ ฤทธิรณยุทธ (อ.อ๊อด) โทร. ๐๘๑-๘๕๑-๔๑๕๓

วิธีสมัครเข้าอบรม
วิธีการยื่นใบสมัคร


1. นำมาสมัครด้วยตัวเองในวันอบรม

2. Fax เข้ามาที่วัด ได้ที่หมายเลข ๐๓๙-๔๘๖-๓๐๗

3. E-mail : panyapoo@hotmail.com
 
 
แผนที่วัดป่าธรรมสุข
 

 
...................................
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรอกชื่อที่อยู่ตรงนี้ครับ

บทความที่ได้รับความนิยม