คนเพชรบุรี ปฏิบัติธรรม ได้ที่..สำนักปฎิบัติธรรม..ศิริธรรมถ้ำชี ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ติอต่อ อ.ปิยะวรรณ โทร.081-5888792

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

โครงการปฏิบัติธรรมวัดมหาธาตุชวนกันทำบุญ
เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพ..ภัตตาหารเช้า-เพล


.โครงการปฏิบัติธรรม วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร.

เนื่องด้วยวัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมขึ้นภายในวัด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุ-สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ที่ใคร่ใฝ่ในธรรม และผู้สนใจทั่วไป สามารถมาปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน มีปฏิบัติธรรมตลอดทั้งวันๆละ ๓ เวลา ดังนี้

.ภาคเช้า เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ภาคเย็นเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

.
ทั้งนี้ทางวัดได้จัดปฏิบัติธรรมหลักสูตรพิเศษทุกวันที่ ๑ - ๗ ของต้นเดือนทุกเดือน ส่วนวันที่เหลือจะเป็นการปฏิบัติธรรมตามปกติทั้ง ๓ เวลาเมื่อเป็นดังนั้น จะมีทั้ง พระภิกษุ-สามเณร อุบาสก อุบาสิกาและ ผู้สนใจทั่วไปมาเข้าร่วมปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนาตามแนวสติปัฎฐาน ๔ มีจำนวนพอสมควรจึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพภัตตารเช้า หรือ ภัตตาหารเพล.บริจาคได้ที่...

พระครูวิมลธรรมรังสี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดมหาธาตุ เจ้าคณะ ๕
โทร.. ๐๒-๒๒๒-๔๙๘๑, ๐๘๙-๖๙๓-๘๖๐๐

..พระครูภูวนาถ ๐๘๕-๗๗๔-๓๗๖๖
..คณะแม่ชีผู้ประสานงาน ๐๘๗-๗๖๕-๖๖๒๐

.
ค่าใช้จ่ายเจ้าภาพภัตตาหาร

- ภัตตาหารเช้า ๑,๒๐๐ บาท หรือร่วมเป็นเจ้าภาพได้ตามกำลังศรัทธา
- ภัตตาหารเพล ๓,๐๐๐ บาท หรือร่วมเป็นเจ้าภาพได้ตามกำลังศรัทธา

.
ขอเชิญร่วมตั้งกองทุนเผยแพร่ธรรมทางอากาศ
ออกอากาศทางสถานีวิทยุยานเกราะระบบ A.M.๕๔๐
รายการวิปัสสนาพาสุข ทุกวันเสาร์ เวลา ๒๐.๐๕-๒๐.๕๔ น.
ดำเนินการโดย พระครูวิมลธรรมรังสี เจ้าคณะ ๕
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และทีมงานกองทุนเผยแพร่ธรรมทางสถานีวิทยุ
ธนาคารนครหลวงไทย สาขาท่าพระจันทร์
เลขที่บัญชี ๐๑๕-๒๒๒-๗๙๖๓


..................................................................

บทความที่ได้รับความนิยม